भोजपुरी शब्द के उल्टा अर्थ वाला शब्द

– डॉ. जयकान्त सिंह ‘जय’ अजवारल – बाझल/भरल अमनिया – जूठ आइल – गइल आखिरी – पहिला इरखा – बेइरखा उजबक – चालाक उलार – दाब उँसल – गोटाइल ऊढुक – समतल ऊसर – उपजाऊ एने – ओने एहर – ओहर एहवात – मुस्मात ओरचन...
Continue reading »