रामायन (रमायन) = (सं-N) रामायण Ramayan

एगो हिन्नू धरमग्रंथ. A classical Hindu epic.

हम रोज रामायन पढ़ेनी. I read Ramayan daily.

रामायन त इगो बा। हले े मतलब इ बा ई जाने रचनाार लोग द्वारा लिखित बा। पर मुख्य रूप से दुगो रामायन बा. पहिला बालमीी रामायन  अउर दूसरका तुलसी रामायन जवने े राम चरित मानस भी हल जाला. बालमीी रामायन संस्ृत में बा जबकि तुलसी रामायन अवधी में बा। भोजपुरिया हिन्नू समाज में तुलसी रामायन घर-घर में पावल जाला अउर बाँचल जाला।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website